Infra Sensor Solutions, data services op basis van Fibre Optic Sensoren

Schermafbeelding 2015-10-14 om 10.58.07

De digitale snelweg biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om data en informatie te verzamelen, snel te transporteren en zelfs op afstand Real-Time te raadplegen.

615_Highway_401_by_401_Wikipedia

Door steeds meer industrieën wordt er van de glasvezel infrastructuur gebruik gemaakt, met als gevolg dat de behoefte naar informatie steeds groter wordt. Aan infrastructurele objecten wordt jaarlijks een enorm bedrag aan Beheer en Onderhoudskosten uitgegeven. Veelal aan preventieve zaken. Hier kan een enorme besparing worden gerealiseerd door de noodzaak van onderhoud te meten. Slijtage van componenten kan door regelmatig te meten nauwkeurig worden bepaald. Voorspellingen van het moment van noodzakelijk onderhoud worden hierdoor inzichtelijk. Het moment van onderhoud kan hierdoor een efficiëntie slag doorstaan. Dit betekent in veel gevallen dat herstellen of vervangen vaak langer kan worden uitgesteld, hetgeen een enorme kostenbesparing teweeg brengt.

Tevens wordt bij de bouw van infrastructurele objecten een overdimensionering toegepast. Door ervaring op te doen met de gegevens die beschikbaar komen uit meetresultaten kan tijdens de realisatie van objecten met minder of andere materialen worden uitgekomen. Dit betekent een kostenbesparing gedurende de realisatiefase.

Infra Sensor Solutions heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in applicaties als dakconstructie bewaking, Weigh-in-Motion DIG_ISS_WIM (Digitale brochure Weigh-in-Motion), traffic-flow monitoring en verkeerslussen in het asfalt. Het verrichten van metingen die de kwaliteit, slijtage en deformatie van asfalt inzichtelijk maken geven een direct inzicht in de planning voor onderhoud aan de wegen (voorspelbaarheid). Structural Health Monitoring DIG_ISS_SHM (Digitale brochure Structural Health Monitoring) heeft een duidelijk relatie naar deze onderwerpen en is daarom een erg belangrijke service van Infra Sensor Solutions.

Om een impressie te krijgen over de diverse mogelijkheden die Infra Sensor Solutions u kan bieden? Bekijk onze animatie video!