DTS

Distributed Temperature Sensing

Distributed Temperature Sensing levert permanente monitoring van de temperatuur over een lange afstand. Een veelgebruikte toepassing binnen de markt van energieverzorgers, waterwinning en de offshore. Het gedistribueerd meten van temperatuurverloop is ook interessant voor het ontginnen van waterbronnen en het monitoren van de distributie van vloeistoffen via pijpleidingen.

power_cable_with_embedded_fiberBinnen de energieverzorgers is de ‘sensing fiber’, of in de power kabel dicht bij de conductors geïntegreerd, of aangebracht langs de buitenzijde van de kabel. DTS helpt hiermee de operators om hun transmissie en distributie netwerken te optimaliseren en zo hun operationele kosten te reduceren. Temperatuurschommelingen in de kabel duiden op verstoringen of niet toegestane acties van buitenaf.

Binnen de offshore wordt de techniek veelvuldig toegepast om pijpleidingen te monitoren. Wanneer olie of gas wordt getransporteerd kan op basis van temperatuurverloop worden gemonitord of er onderweg geen lekkage is ontstaan, of illegaal wordt afgetapt.

Bij waterwinning kan de kwaliteit van het water uit de bron worden afgeleid van de temperatuur.

De glasvezel is immuun voor elektromagnetische interferentie en levert betrouwbare temperatuurmetingen, hetgeen van evident belang is voor tal van industrieën.