ES-las spoorwegen

Opdracht BAM Rail BV

Achter het N.A.C. stadion in Breda heeft BAM-Rail aan Infra Sensor Solutions de opdracht gegeven om de aanwezige ES-las van glasvezelsensoren te voorzien. Ter hoogte van de las zijn een aantal glasvezelsensoren aangebracht die de beweging en druk-last op de las registreren. De meetperiode die is gedefinieerd heeft tot doel om de verstevigde werking van de zogenaamde ‘Shimlift’, die BAM-Rail samen met Movaris heeft ontwikkeld aan te tonen.

Dit type lassen vergt enorm veel onderhoud en het aantal storingen aan deze lassen is jaarlijks erg groot. Om meer inzicht te verkrijgen van de invloed van treinpassages op deze las is aan Infra Sensor Solutions de opdracht gegeven om deze las zorgvuldig te meten. De verzamelde data wordt aangeleverd zodat deze meet-data kan worden omgezet in de benodigde informatie.

De ES-las, waar er ruim zevenduizend van zijn op het Nederlandse spoor, is een component dat de verschillende spoorstaven aan elkaar brengt en de nodige verstoringen van het treinverkeer teweeg brengt. De ‘Shimlift’ zal dit in de toekomst aanzienlijk gaan verbeteren is de verwachting.