Intrusion Detection

De totale kosten dieSeite 36 den Zaun jaarlijks toegerekend worden aan koperdiefstal in het algemeen en in het bijzonder langs het spoor zijn enorm. Deze kosten bestaan buiten de daadwerkelijke kosten van de koperverbindingen vooral uit de vervolgschades van reparatie, treinuitval, vertraging, et cetera.
Door het gebruik van de gedistribueerde akoustische sensing toepassing van Infra Sensor Solutions kan tot op een afstand van 50 kilometer voetstappen worden waargenomen. Een gebied waar geen voetstappen behoren te worden waargenomen, duidt vaak op een illegale activiteit of mogelijke zelfmoordpoging. Binnen het spoorwegjargon ook wel ‘spoorlopers’ genoemd. Binnen de dienstverlening kan bij de eerste waarneming al een alarm worden uitgestuurd om nog voordat enige schade ontstaat actie kan worden genomen. De akoustische oplossing van Infra Sensor Solutions kan buiten het waarnemen van voetstappen elke vorm van beweging op de glasvezelkabel zeer nauwkeurig waarnemen. Dit betekent onder meer dat sabotage acties snel kunnen worden waargenomen en dat door het herkennen van verschillende profielen snel tot een juiste besluitvorming kan worden overgegaan.

AXIScameraDe vele mogelijkheden van deze oplossing kunnen eenvoudig worden uitgebreid met camera observatie en verlichting ter afschrikking. Bij het overschrijden van een ingestelde threshold kan de camera voor opname worden ingeschakeld en kan automatisch het gebied waar de overschrijding plaatsvindt worden verlicht.

Voor de bewaking van grote bedrijventerreinen en grensovergangen op smokkelroutes is deze oplossing een uitkomst. Bedrijventerreinen worden momenteel ‘bewaakt’ door de inzet van surveillance wagens. Dit betekent dat  er slechts periodiek op basis van persoonlijke waarneming gecontroleerd wordt. Door het bouwen van een Intruder Detection oplossing van Infra Sensor Solutions kan op de meter nauwkeurig worden gemeten waar een overschrijding plaatsvindt. Hierdoor kan gericht actie worden ondernomen ter voorkoming en ter handhaving.

Periguard:

Natuurlijk hebben we voor de bewaking van kleinere terreinen en objecten een oplossing beschikbaar die gunstiger geprijsd is. De afstand die een dergelijke oplossing weet te overbruggen bedraagt per zone ongeveer twee kilometer. De nauwkeurigheid en de verschillende in te stellen alarmniveau’s hebben zich binnen diverse projecten inmiddels bewezen. Ook deze oplossing is eenvoudig uit te breiden en te koppelen met andere hulpmiddelen als camerasystemen en verlichting.