SHM Lingebrug

Opdracht BAM Rail BV, in opdracht van ProRail

In Oktober 2010 is een zogenaamde stalen spoorbrug vervangen door een betonnen spoorbrug. Deze brug is gesitueerd op het traject Utrecht – Geldermalsen, ongeveer vijfhonderd meter voor het station Geldermalsen.

Bij het ontdekken van onevenredig veel scheuren in de toplaag van het beton is de beheerder van het tracé gevraagd om de doorbuiging bij treinpassages van deze spoorbrug constructie te meten en deze spoorbrug permanent te monitoren op doorbuiging. BAM-Rail heeft als beheerder van dit tracé de hulp ingeroepen van Infra Sensor Solutions om een permanente meetopstelling te plaatsen die op afstand uit te lezen is en die voldoende nauwkeurige gegevens produceert.

TwinBridge1aIn samenspraak met ProRail is besloten voor de implementatie van de permanente meetopstelling een fasering aan te brengen om te komen tot een totaaloplossing die voor minimaal een jaar deze spoorbrug monitort. De meet-data wordt door Infra Sensor Solutions in opdracht van ProRail aan TNO aangeleverd. TNO zal deze data analyseren en een rapport opmaken over de te verwachten levensduur van deze specifieke spoorbrug.