WIM Gemeente Rotterdam

Opdracht Gemeente Rotterdam

WIM GR2Om de normering van kunstwerken te toetsen en/of te herzien is door de Gemeente Rotterdam een bestek samengesteld om voor het onderliggende wegennet op een 2-tal locaties een Weigh-in-Motion systeem te realiseren en in stand te houden gedurende minstens een half jaar. Infra Sensor Solutions heeft deze opdracht gegund gekregen en is vanaf 1 mei 2013 de metingen aan het verzamelen van al het passerende verkeer op beide locaties. TNO is door de opdrachtgever ingeschakeld om de meetgegevens te analyseren en hier conclusies aan te verbinden. Een eerste evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Aan de hand van deze evaluatie is besloten om beide locaties twee maanden langer in stand te houden, zodat een grotere/completere dataset beschikbaar zal zijn ter beoordeling.

WIM GR1