WIM

 WEIGH IN MOTION

Een weigh-in-motion systeem is ontwikkeld voor de registratie van het gewicht van voertuigen, zonder belemmering van de verkeersstroom. De verkregen informatie maakt het mogelijk om de ontwerp parameters van wegen af te stemmen op het gebruik en om het noodzakelijke onderhoud efficiënt te kunnen plannen.

Vanwege de politieke aandacht die momenteel aan zuinig rijden wordt besteed zien we een verschuiving plaatsvinden in de toegepaste bandenprofielen (breedte en luchtdruk) binnen de transportsector. Deze verschuiving zal zijn invloed hebben op de vervormingen die ontstaan in het asfalt. De spoorvorming zal smaller worden en aan intensiteit toenemen. Kortom, het gebruik en de slijtage van het wegdek zal veranderen. Het meten van deze veranderingen is van enorme waarde voor de voorspelbaarheid van het onderhoud en het type asfalt wat wordt toegepast.

Weigh-in-Motion Fibre Optic;

De glasvezelsensoren en detectielussen die in het Weigh-in-Motion Fibre Optic systeem worden toegepast worden ruim onder de toplaag van het wegdek aangebracht, waardoor deze onderhoudsvrij en storing-ongevoelig zijn. Omdat de sensor is opgebouwd uit verschillende segmenten kan met een enorme nauwkeurigheid veel detailinformatie worden gemeten en geregistreerd. Het gevolg is dat er veel meer informatie kan worden ingewonnen dan bij conventionele systemen het geval is.

Het meetstation kan tot op wel vijftig kilometer afstand van de sensor worden geplaatst en is op basis van een standaard TCP/IP interface eenvoudig remote uit te lezen.   Een koppeling met kenteken registratiesystemen en camerasystemen voor de registratie van mogelijke overtreders kan zo eenvoudig worden gerealiseerd. Dit is een groot voordeel wanneer het Weigh-in-Motion systeem wordt ingezet ten behoeve van handhaving.

Conventionele systemen;

Bij conventionele systemen worden de sensoren en detectielussen in de toplaag van het asfalt aangebracht. Dit betekent dat de sensoren na het aanbrengen van het asfalt in de deklaag worden geslepen of gezaagd. We zien hierbij dat door de slijtage van, en spoorvorming in de toplaag van het asfalt, de sensoren gemiddeld elke 1,5 jaar moeten worden vervangen of bijgeslepen. Ook tijdens groot onderhoud aan het wegdek moeten de sensoren worden vervangen. Dit groot onderhoud is overigens ook vaker nodig doordat bij het aanbrengen van de sensoren de structuur van het asfalt wordt aangetast. Bij temperatuurschommelingen in de zomer en winterperiode betekent dit dat de sensoren uit het asfalt loslaten en dus een reparatieactie van zowel de sensor als het wegdek moet plaatsvinden. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid.

Welke informatie verkrijgt u zoals met het Weigh-in-Motion fibre Optic systeem van Infra Sensor Solutions?

Elke 10 cm van de breedte van een rijstrook is binnen het WIM FO systeem voorzien van een sensor. Dit maakt het mogelijk om aan de hand van het totale gepasseerde gewicht de drukverdeling van de rijstrook weer te geven. Enorm belangrijke informatie voor het berekenen van de versporingsklok. Onderstaande grafiek geeft een indruk van deze drukverdeling.


bargraph_drukv_rijstr

De informatie die per passage direct beschikbaar is:

 

Schermafbeelding 2015-09-03 om 17.00.06

Per periode kan eenvoudig de top 3 van zwaarste voertuigen worden opgevraagd:

WIM Heavy vehicles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijk tussen ontwerp parameters en daadwerkelijke belasting:

Schermafbeelding 2015-09-03 om 17.58.04